Ministern: Inte förvånad
att så många drabbats

 

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (s) har följt Aftonbladets artikelserie #inteensam och ger nu flera myndigheter nya uppdrag i arbetet mot sexuella trakasserier och kvinnovåld.
– Situationen är helt oacceptabel. Kvinnor ska inte behöva ha det så här.

#inteensam har under en veckas tid speglat flickor och kvinnors utsatthet i vardagen. Allra värst drabbas unga tjejer i skolan och på krogen. Kränkningarna handlar främst om tafsande, visslingar, glåpord samt om ovälkommet stirrande. Enligt Inizos undersökning har 47 procent av den kvinnliga befolkningen kränkts på ett sexuellt sätt.
– Jag är inte speciellt förvånad över att så många drabbats, tyvärr, säger Åsa Regnér som själv blivit utsatt.
– När jag var 14 år råkade jag ut för en blottare. Jag minns att de vuxna i min närhet inte tyckte att det var något att bekymra sig om, han var ju vuxen och i deras ögon ”ofarlig”, säger hon och fortsätter:
– I dag vet vi mer om den här typen av beteenden. Nu har vi forskning som visar att män som blottar sig inte är ofarliga utan ofta har problem med aggressiv sexualitet.

LÄS MER: ”Det finns så många gråzoner som vi måste lära unga killar”

Det som kan verka ofarligt kan snabbt förvärras och utvecklas till grova övergrepp.
För att få stopp på kränkningarna får nu bland annat Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor nya strategier för hur jämlikheten ska främjas.

Det handlar om främst om attitydförändringar. Självklart är det absolut nödvändigt att skolan inte förminskar elevers upplevelser av sexuella trakasserier. Tjejer ska inte behöva uppleva att deras livsutrymmen begränsas.

Åsa Regnér menar att Sverige kommit långt i jämställdhetsfrågan, men att vi gjort för lite för att förebygga trakasserier och våld.
– Kvinnor har fört debatten under decennier, men problematiken har förminskats och förlöjligats under lång tid. Det är bra att vi kommer igång med samtal nu och att män engagerar sig. Vi måste också på allvar börja prata om vad destruktiv maskulinitet är och vad det står för.

Om Aftonbladets serie #inteensam säger jämställdhetsministern:
– Det är initiativ som det här som gör att problematiken lyfts fram och att synen på det som tyvärr normaliserats under lång tid kan förändras.
Under hösten kommer Åsa Regnér att presentera en strategi som handlar om hur trakasserier och våld mot kvinnor ska förebyggas.

LÄS MER: Aftonbladets publisher: ”Du ska veta att vi är många. Du är inte ensam”

Behöver du prata med någon? Hit kan du vända dig:

Polisen på din ort, eller DO, Diskrimineringsombudsmannen: 08-120 20 700.
Storasyster. Obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Foreningenstorasyster.se
Varken hora eller kuvad. Antirasistisk och feministisk förening mot hedersförtryck: Varkenhoraellerkuvad.se, 070-889 18 96, 076-082 19 35.
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (120 medlemsjourer runt om i landet): 08-442 99 30, Roks.se, Tjejjouren.se.
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. För både tjejer och killar i alla åldrar: 076-19 99 343, Hopp.org.
Tjejzonen. Stödorganisation med chattar, rådgivning i olika frågor med mera. Tjejzonen.se.
Nattknappen – polisens volontärer pratar med dig om du är orolig när du är på väg hem fredagar och lördagar. Stockholm: 020-44 66 66 mellan 23 och 3.30.
Brottsofferjouren och Ung Boj, inriktad på yngre. Brottsofferjouren.se, 0200-21 20 19 och Ungaboj.se.
RFSL:s brottofferjour. För hbtq-personer som utsatts för kränkningar, hot och våld. 020-34 13 16.
Män för jämställdhet. Vill stärka killar att bli jämställda, och ge chattstöd om stort och smått. Killfragor.se
Kvinnofridslinjen. Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld, eller anhörig/vän. 020-50 50 50.
Unizon. Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon.se
Ungdomsmottagningen. Du som är under 23 kan vända dig till ungdomsmottagningen på din ort. Där finns psykologer med tystnadsplikt, besök och terapi är gratis.